Từ Khóa: Nhà máy sản xuất gỗ nhựa đầu tiên tại Việt Nam

Nhà máy sản xuất gỗ nhựa đầu tiên tại Việt Nam

Nhà Máy Sản Xuất Gỗ Nhựa đầu Tiên Tại Việt Nam

Nhà máy sản xuất gỗ nhựa Nhà máy sản xuất gỗ nhựa đầu tiên tại Việt Nam được thành lập vào năm 2017 bởi Công ty Cổ phần Gỗ Nhựa Việt Ý, bắt đầu hoạt động sản xuất các sản phẩm gỗ nhựa theo tiêu chuẩn Châu Âu. Đây trở thành cơ sở sản xuất […]