Tấm ốp tường giả gỗ hai sóng HS 22 – Gỗ Nhựa Việt Ý

675.000 

Kích thước : 3000 × 200 × 15 mm

Tấm ốp tường giả gỗ hai sóng HS 22 - Gỗ Nhựa Việt Ý
Tấm ốp tường giả gỗ hai sóng HS 22 – Gỗ Nhựa Việt Ý

675.000